O MEU CUARTO DE COSTURATeño tantas cousas que era urxente ter un cuarto onde ordenalas e telas á man....


Test-knit
Angela diseñou este patrón e precisaba que alguén o fixera e lle dese a súa opinión sobre él antes de publicalo... só teño que dicir que me encantou facelo ...

PortafíosPrecisaba algo para ter os fíos de coser ordenados e acordouseme facer este ...


Agora está na casa de Alfanhui, gustoulle tanto que .... levouno!!!
Como teño que facer outro para min e tivo tanto éxito en Ravelry decidín facer varios para vendelos...
Se queres un, ponte en contacto comigo en tecela31@yahoo.es